Odaberite zbirku:

Zbirka kamenih spomenika

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Zdravko Puškarić
Broj predmeta: 25
Vrsta građe: artefakti
Teritorij: ogulinsko-plašćanska udolina
Vremensko razdoblje: od antike do 19. st.
Materijal: kamen
URL: http://www.ogulin-uciliste.hr/category_Zbirka_kamenih_spomenika.24.hr

Zbirka kamenih spomenika obuhvaća predmete iz vremenskog razdoblja od antike do kraja 19. st., poput ulomaka antičkih sarkofaga i nadgrobnih spomenika, arhitektonskih ulomaka iz srednjovjekovne crkve sv. Marije u Oštarijama, nadgrobnu ploču Stjepana Frankopana iz prvog desetljeća 16. st. (ploča je izložena u kapeli sv. Bernardina koja se nalazi u sklopu Starog grada Ogulina) te kameni kip rimskog vojnika s mosta u Tounju (izložen u Starom gradu Ogulinu).