Odaberite zbirku:

Prapovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Davor Munda
Broj predmeta: 594
Vrsta građe: keramika, nakit, grobne žare kameni artefakti
Teritorij: Poreština
Vremensko razdoblje: od neolitika do željeznog doba
Materijal: keramika, metal, kost, kamen, staklo, jantar

Prapovijesna zbirka jedna je od šest zbirki Arheološkog odjela, najstarijeg odjela Zavičajnoga muzeja Poreštine.
Zbirka čuva bogatu građu iz brončanoga i željeznog doba, sakupljenu većinom na gradinama Poreštine (Picugi, Mordele, Mali sv. Anđeo, Limska gradina, Sveti Martin kod Tara). Manji dio predmeta dolazi iz nekoliko gradina koje ne pripadaju području Poreštine, nego njezinom neposrednom susjedstvu (npr. Kringa), ali pripadaju istome kulturnom krugu. U Zbirci prevladavaju keramički, metalni i kameni predmeti, dok su manjim dijelom zastupljeni predmeti od kosti i stakla. Zastupljene su keramičke i brončane posude, ulomci keramičkih posuda, brončani nakit (igle, prsteni, narukvice, fibule i privjesci), pršljeni, kameni udarči i sjekire, kameni žrvanj, brončani i željezni nož, staklene perle i životinjske kosti.
Predmeti iz Prapovijesne zbirke baštinjeni u Zavičajnome muzeju Poreštine relevantan su arheološki izvor koji nam najbolje svjedoči o indoeuropskim narodima koji su tijekom metalnih doba živjeli u ovom dijelu Istre. Gotovo dvije tisuće godina prije dolaska rimske civilizacije i osnutka rimske Coloniae Iuliae Parentium ovi su narodi izgradili brojna utvrđena naselja na uzvisinama. Gradinska naselja sa svojim tipičnim suhozidnim bedemima u idućim su se stoljećima razvijala i umnožavala te postala najkarakterističnijim aspektom istarske prapovijesti. Ova bogata prapovijesna građa svjedoči nam da je tijekom metalnih doba Poreština, zajedno s Rovinjštinom i južnom Istrom, bila jedno od najgušće naseljenih dijelova istarskoga poluotoka. Zbirka stoga ima prvorazrednu vrijednost jer progovara o bogatoj materijalnoj i duhovnoj kulturi prapovijesnih naroda na ovom području od početka II. tisućljeća pa sve do dolaska Rimljana.