Odaberite zbirku:

Kasnoantička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Broj predmeta: 153
Vrsta građe: sarkofag, pleterna plastika, plutej, kapitel, keramika
Teritorij: Poreština
Vremensko razdoblje: 4. st. - 6. st.
Materijal: kamen, keramika, staklo

Kasnoantička zbirka sastoji se od ulomaka keramike i stakla, ostataka kamenih spomenika te ulomaka starokršćanskih sarkofaga iz 4. - 6. st. Predmeti potječu iz sakralnih objekata u gradu Poreču (Eufrazijeva bazilika) i Vrsaru (crkva sv. Marije), a dijelom su slučajni nalazi (Poreč, Vrsar, Sv. Lovreč Pazenatički).