Odaberite zbirku:

Zbirka sakralnih predmeta

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Vltava Muk
Broj predmeta: 48
Vrsta građe: skupltura, Eufrazijeva bazilika
Teritorij: Poreština
Vremensko razdoblje: 18. st. - 20. st.
Materijal: kamen vapnenac, mramor, platno, drvo, mjed

Sakralna zbirka sadrži dijelove crkvenog namještaja iz porečkih crkava (Eufrazijeva bazilika, Gospa od Brijega, Crkva Blažene Djevice Marije) i crkve u Momjanu, kao i ostale predmete sakralne tematike vezane uz crkvu i povijest crkve u Poreču (krunice, raspela i sl.). Također sadrži i osobne predmete te predmete korištene u kućanstvima vezane uz religijski život (medaljice, krunice, svetačke slike, raspela i sl.)