Odaberite zbirku:

Prirodopisna zbirka

Vrsta zbirke: prirodoslovna
Broj predmeta: 14
Vrsta građe: okamine: okamenjene školjke i drvo
Teritorij: Voćin i grad Slatina