Odaberite zbirku:

Zbirka Kelemen

Vrsta zbirke: biografska
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: glazbena
Vrsta zbirke: knjižna građa
Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: tehnička
Vrsta zbirke: tiskana građa
Broj predmeta: 386
Vrsta građe: glazbeni instrumenti, partiture, audio CD-ovi, gramofonske ploče, dokumentacija Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka Kelemena, suveniri, fotografije
Teritorij: Europa, vaneuropske kulture, Hrvatska, Slatina
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: drvo, papir, plastika, koža, metal

Zbirka se još uvijek formira i obuhvaća široki raspon predmeta: etnografski i umjetnički, fotografije i dr. predmete koji svjedoče o životu, radu, putovanjima i djelu uglednog slatinskog građanina, kompozitora, prosvjetnog radnika i dirigenta Milka Kelemena i njegove supruge Mele Kelemen.