Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Savska 3
32270 Županja
Županija: Vukovarsko-srijemska županija
Tel: 032/837-101
Fax: 032/838-977
E-mail:
Url: http://www.zavicajnimuzejstjepangruber-zupanja.hr/
http://zmz.mdc.hr/

Otvoreno za posjetitelje

ponedjeljak - petak: 9 - 19 h
subota i nedjelja: 17 - 19 h

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1953.
Ravnatelj: mr. sc. Janja Juzbašić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- knjižnicu (dostupna javnosti)