Odaberite zbirku:

Arheologija - Prethistorijska zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: mr. sc. Andreja Malovoz
Broj predmeta: 29500
Vrsta građe: oruđe, oružje, posuđe, kosti, kućni lijep, keramika
Teritorij: županjska Posavina
Vremensko razdoblje: neolitik, bakreno doba, brončano doba, željezno doba
Materijal: metal, staklo, kućni lijep, keramika, kosti
URL: http://zmz.mdc.hr/zbirke.aspx?iid=4

U Arheološkoj zbirci zastupljen je materijal gotovo svih kulturnopovijesnih razdoblja, od neolitika do kasnoga srednjega vijeka s velikoga broja nalazišta županjskoga kraja. Najveći dio inventara potječe s arheoloških rekognosciranja, sondiranja ili sustavnih istraživanja, a manji dio je darovan ili otkupljen.