Odaberite zbirku:

Arheologija - Antička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: mr. sc. Andreja Malovoz
Broj predmeta: 310
Vrsta građe: oruđe, oružje, posuđe, kosti, kućni lijep, cigla itd.
Teritorij: županjska Posavina
Vremensko razdoblje: 1. st. - 4. st.
Materijal: cigla, keramika, metal, staklo
URL: http://zmz.mdc.hr/zbirke.aspx?iid=5

U Arheološkoj zbirci zastupljen je materijal gotovo svih kulturnopovijesnih razdoblja, od neolitika do kasnoga srednjega vijeka s velikoga broja nalazišta županjskoga kraja. Najveći dio inventara potječe s arheoloških rekognosciranja, sondiranja ili sustavnih istraživanja, a manji dio je darovan ili otkupljen.