Odaberite zbirku:

Arheologija - Srednjovjekovna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: mr. sc. Andreja Malovoz
Broj predmeta: 741
Vrsta građe: oruđe, oružje, nakit, posude, novac
Teritorij: županjska Posavina
Vremensko razdoblje: 5. st. - 16. st.
Materijal: keramika, metal, staklo, cigla
URL: http://zmz.mdc.hr/zbirke.aspx?iid=6

U Arheološkoj zbirci zastupljen je materijal gotovo svih kulturnopovijesnih razdoblja, od neolitika do kasnoga srednjega vijeka s velikoga broja nalazišta županjskoga kraja. Najveći dio inventara potječe s arheoloških rekognosciranja, sondiranja ili sustavnih istraživanja, a manji dio je darovan ili otkupljen.