Odaberite zbirku:

Zbirka likovne umjetnosti

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: mr. sc. Stane Đivanović
Broj predmeta: 33
Vrsta građe: slike, skulpture, crteži
Teritorij: Europa
Vremensko razdoblje: 13. st. - 19. st.
Materijal: platno, drvo, metal, keramika, papir