Karta - google
Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Franjevački samostan i župa sv. Frane
Godina osnutka: 1962.
Nadležna osoba: fra Zoran Kutleša, gvardijan
Vlasništvo: Rimokatoličke crkve, Župe Svetog Frane, Imotski

Adresa

Ulica i broj / grad: Franjevački samostan (za muzej), Fra Stjepana Vrljića 21
21260 Imotski
Županija: Splitsko-dalmatinska županija
Tel: 021/ 841-178
Url: www.imotski.hr/imotski.hr/samostanska-zbirka.htm

Otvoreno za posjetitelje

uz najavu

Opis

U Muzeju se čuvaju predmeti prikupljeni uglavnom s područja Imotske krajine. Arheološka zbirka sadržava predmete iz ilirskih i rimskih vremena pronađene na arheološkim lokalitetima u blizini Imotskoga. Osim zbirke sakralne umjetnosti, postoji i zbirka građanskog života Imotskoga u 19. st., s nizom fotografija i predmeta umjetničkog obrta, kao i zbirka biskupa Vujčića. Uz etnografske predmete iz imotskih sela izloženo je i staro oružje. Pinakoteka sadržava slike i grafike nastale od 17. do 18. st., kolekciju slika poznatih slikara (Ivekovića, Šimunovića, Crnčića, Uzelca...). Zanimljiva je i drvodjeljska umjetnička radionica Rako. Samostan posjeduje bogati arhiv i biblioteku (među inim, kodeks iz 1422. g.).

Zadnje ažuriranje

5.2.2013.