Karta - google
Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Franjevački samostan (Mala braća)
Nadležna osoba: fra Rafael Lukarić, gvardijan, ekonom i župnik

Adresa

Ulica i broj / grad: Martinšćica 18
51556 Martinšćica
Županija: Primorsko-goranska županija
Tel: 051/574-199
Url: www.franjevcitor.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=42

Otvoreno za posjetitelje


Opis

Zbirka je posebno bogata slikarskim djelima iz razdoblja kasne renesanse i baroka. Još nije u potpunosti dokumentirana i kada se to učini, planirano je da se dio predmeta izloži.

Zadnje ažuriranje

11.2.2013.