Karta - google
Vjerska zajednica: srpska pravoslavna
Lokalna vjerska zajednica: Parohija Obrovac
Nadležna osoba: jerej Saša Drča
Vlasništvo: Srpske pravoslavne crkve, Parohije u Obrovcu

Adresa

Ulica i broj / grad: Stjepana Radića 10
23450 Obrovac
Županija: Zadarska županija
Tel: 023/689-159

Otvoreno za posjetitelje


Opis

Ikone su nastale u vremenu od 17. do 20. st. Većina ih je barokizirana i varijanta su bizantsko-zapadnoeuropske umjetnosti. Crkva ima ikonostas od 11 ikona, od kojih su četiri prestone. Slikane su u duhu bečkog akademizma, osim prestonih, koje su rađene u nešto starijem stilu. Zajedno s ikonostasom, u crkvi se nalazilo 47 ikona. Ikone su dijelom sačuvane i čekaju restauriranje.

Zadnje ažuriranje

2012.