Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Godina osnutka: 2010.
Vlasništvo: Rimokatoličke crkve, župe

Adresa

Ulica i broj / grad: Sutivan bb
21403 Sutivan
Županija: Splitsko-dalmatinska županija
Tel: 021/638-196

Otvoreno za posjetitelje

ljeti (15. lipnja - 15. rujna): 18 - 22 h ili uz najavu

Opis

Zbirka sadržava predmete od kasne antike do 19. stoljeća. Izdvajaju se 4 barokne ovalne slike sa starozavjetnim i antičkim likovima, oltarna pala Gospe od Ružarija, te slika sv. Petra i Pavla. Od kipova tu su pozlaćeni i obojani kipovi anđela, Bogorodice i Krista. Izloženi kaleži, svijećnjaci, moćnici i drugi liturgijski pribor na stali su u mletačkim i dalmatinskim radionicama od 17. do 19. stoljeća. Izložene su i stare liturgijske knjige i crkveno ruho. Tu su i dva kamena kapitela iz 5 - 6. stoljeća, te dvije gotičkekamene skulpture lavova.

Zadnje ažuriranje

2012.