Karta - google
Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Samostan benediktinki sv. Luce
Nadležna osoba: č. s. Fortunata Spahija

Adresa

Ulica i broj / grad: Kačićeva bb
22000 Šibenik
Županija: Šibensko-kninska županija
Tel: 022/338-324
E-mail: spas.kateiluce@gmail.com
Url: www.croatia.hr/hr-HR/Otkrij-Hrvatsku/Newsletter-za-kulturni-turizam/Stalni-postav-Zbirke-zenskog-benediktinskog-samostana-sv-Luce-|-Sibenik?Y2lcMTg2MA%3d%3d www.sibenik-tourism.hr/muzeji

Otvoreno za posjetitelje

od lipnja do rujna: 9 - 12 i 17 - 20 h od studenog do svibnja: uz najavu

Opis

Zbirka sadržava sakralne srebrne predmete za liturgijsku uporabu, slike i skulpture... Ističe se romanička skulptura Bogorodice od terakote iz 14. st. te drveno slikano raspelo iz 14./15. st.

Zadnje ažuriranje

30.1.2013.