Karta - google
Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Franjevački samostan
Nadležna osoba: fra Rikard Patafta, gvardijan
Vlasništvo: Rimokatoličke crkve, franjevačkog samostana

Adresa

Ulica i broj / grad: Samostanska 3
49000 Krapina
Županija: Krapinsko-zagorska županija
Tel: 049/371-455
Fax: 049/370-584
E-mail: zupa.krapina@kr.t-com.hr
Url: www.zupa-krapina.hr/krapinski-franjevci/

Otvoreno za posjetitelje


Opis

Samostan posjeduje slike, skulpture, crkveno ruho i posuđe, no ti predmeti još nisu formirani u zbirke. U knjižnici se čuva oko 4 000 svezaka građe (od čega tri inkunabule), koja pretežito datira iz 17. st. I pripada području teologije, filozofije, medicine i farmacije.

Zadnje ažuriranje

7.2.2013.