Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Puljane
22303 Oklaj
Ostale adrese: - Trg Ivana Pavla II. br. 5 (uprava)
22000 Šibenik
Županija: Šibensko-kninska županija
Tel: 022/201-753
Fax: 022/336-836
E-mail:
Url: http://www.npkrka.hr/stranice/arheoloska-zbirka...

Otvoreno za posjetitelje

- 1. svibnja - 30. rujna: 9 - 17 h
- izvan sezone uz najavu

Opći podaci

Status: B
Vrsta: muzejska zbirka - arheološki
Djelokrug: regionalni
Osnivač:
Godina osnutka: 2010.
U sastavu: JU "Nacionalni park Krka", Gradski muzej Drniš (zbirka)
Ravnatelj: Joško Zaninović (Gradski muzej Drniš)

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav