Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Trg hrvatskih rodoljuba 1
47300 Ogulin
Županija: Karlovačka županija
Tel: 047/522-502, 522-915 (ured ravnatelja)
Fax: 047/522-651
E-mail:
Url: http://www.ogulin-uciliste.hr/category_Zavicajn...

Otvoreno za posjetitelje

- 1. listopada - 31. ožujka:
ponedjeljak - petak 9 - 14 h
subota i nedjelja uz najavu

- 1. travnja - 30. rujna:
utorak - petak 9 - 15 h
subota 9 - 13 h
nedjelja 9 - 12 h

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1967.
U sastavu: Pučko otvoreno učilište Ogulin
Ravnatelj: Nikolina Luketić
Voditelj: Zdravko Puškarić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- knjižnicu (dostupna javnosti)