Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

 

Adresa

Ulica i broj / grad: Dravska 81
48361 Kalinovac
Županija: Koprivničko-križevačka županija
Tel: 048/883-006, 883-007
Fax: 048/883-006

Otvoreno za posjetitelje

Opći podaci

Status: C
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: općina
Godina osnutka: 1971.
Ravnatelj: {0}