Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Trg Josipa Broza Tita 6
52460 Buje (Buie)
Županija: Istarska županija
Tel: 052/772-023, 091-1772-023
Fax: 052/772-023
E-mail:
Url: http://www.buje.hr/hr/etnografski-muzej-buje-665

Otvoreno za posjetitelje

1. srpnja - 31. kolovoza:
ponedjeljak - subota 9 - 13 i 17 - 21 h

ostali dio godine:
uz najavu na tel. 052/772-023 ili 052/773-075

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1970.
U sastavu: Pučko otvoreno učilište Buje
Ravnatelj: Ana Pelko

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe