Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Kultura nije dodatak, nego ključ života


Adresa

Ulica i broj / grad: Matka Laginje 5
52100 Pula
Ostale adrese: - Gradska galerija - Kandlerova 8
52100 Pula
Županija: Istarska županija
Tel: 052/222-662
Fax: 052/222-662
E-mail:
Url: http://www.zbirka-antun-motika.com/

Otvoreno za posjetitelje

> Gradska galerija Pula, Kandlerova 8
ponedjeljak - petak: 10 - 13 i 17 - 20 h

> Zbirka umjetnina grada Pule, Matka Laginje 5
uz najavu

Opći podaci

Status: B
Vrsta: muzejska zbirka - umjetnički
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1972.
U sastavu: Grad Pula - Upravni odjel za kulturu
Ravnatelj: univ.spec.oec. Jasmina Nina Kamber, pročelnica
Voditelj: Eros Čakić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav