Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Muzeji Ivana Meštrovića obavljaju:
- čuvaju, stručno održavaju, znanstvenim metodama obrađuju, izučavaju, publiciraju te stalnim i povremenim izložbama prezentiraju djelo Ivana Meštrovića
- donose program čuvanja, zaštite, prezentiranja i populariziranja djela Ivana Meštrovića
- održavaju, te provode sanaciju i rekonstrukciju objekata Muzeja i to objekata Galerije Meštrović i Crikvina - Kaštelet s pripadajućim zemljištima u Splitu, objekta Atelijera Meštrović s dvorištem u Zagrebu, te Crkve Presvetog Otkupitelja s pripadajućim zemljištem u Otavicama
- izučavaju cjelokupno djelo Ivana Meštrovića, njegovih suvremenika i njihova vremena
- razvijaju oblike populariziranja, promidžbe i prezentiranja Muzeja
- prikupljaju, sređuju i stručno obrađuju dokumentacijsku i arhivsku građu o Ivanu Meštroviću i njegovom djelu
- izrađuju, izdaju i objavljuju stručnu, znanstvenu, popularnu i promidžbenu građu o Ivanu Meštroviću i njegovom cjelokupnom djelu
- surađuju s muzejima i galerijama u zemlji i inozemstvu radi zaštite, izučavanja, izlaganja, populariziranja i prezentiranja djela Ivana Meštrovića
- osiguravaju stručnu pomoć u zaštiti umjetničkih djela Ivana Meštrovića koja se nalaze u Spomen-galeriji Ivana Meštrovića u Vrpolju i u Gradskom muzeju Drniš u Drnišu


Adresa

Ulica i broj / grad: Šetalište Ivana Meštrovića 46
21000 Split
Županija: Splitsko-dalmatinska županija
Tel: 021/340-800
Fax: 021/340-810
E-mail:
Url: http://www.mestrovic.hr/

Otvoreno za posjetitelje

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - umjetnički
Djelokrug: državni
Osnivač: država
Godina osnutka: 1952.
Sastavne jedinice: Muzeji Ivana Meštrovića - Galerija Meštrović
Muzeji Ivana Meštrovića - Meštrovićeve Crikvine - Kaštilac
Muzeji Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović
Muzeji Ivana Meštrovića - Crkva Presvetog Otkupitelja
Ravnatelj: Sandra Grčić Budimir, v.d.