Karta - google
Vjerska zajednica: rimokatolička
Lokalna vjerska zajednica: Župa sv. Marije Velike
Nadležna osoba: Anton Valković, župnik
Vlasništvo: Rimokatoličke crkve, župe

Adresa

Ulica i broj / grad: Župni ured, Ante Tentora 16
51557 Cres
Županija: Primorsko-goranska županija
Tel: 051/571-255

Otvoreno za posjetitelje


Opis

Zbirka sadržava slike, među kojima se ističe djelo A. Vivarinija (15. st.), polikromirane drvene skulpture, od kojih ističemo reljef Bogorodice s Djetetom, sv. Sebastijana i sv. Fabijana (15. st.) te još dvije Bogorodice (jednu s Djetetom, a drugu Sućutnu) iz 15. st. Vrlo je vrijedna i zbirka crkvenog posuđa, jedna od najbogatijih u regiji. Predmeti su nastali od 15. do 19. st. i uglavnom su venecijanski radovi.

Zadnje ažuriranje

2012.