Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Krasno b.b.
53274 Krasno
Županija: Ličko-senjska županija
Tel: 053/851-116, 098-450-559
Fax: 053/851-116
E-mail:
Url: http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/turizam/20...
http://www.tz-senj.hr/sumarski-muzej-krasno/

Otvoreno za posjetitelje

- zimi:
ponedjeljak - petak 8:30 - 14:30 h
subota i nedjelja 9 -12 i 16 - 19 h

- ljeti:
svakog dana 8 - 12 i 16 - 19 h

Opći podaci

Status: B
Vrsta: specijalizirani muzej - prirodoslovni
Djelokrug: regionalni
Osnivač:
Godina osnutka: 2005.
U sastavu: Hrvatske šume
Ravnatelj: {0}

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav