Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Gradski muzej djeluje u gradu Korčuli i na istoimenom otoku od 1957. g. U službi je lokalne zajednice te promiče kulturu Korčule u svim njezinim aspektima i značenjima. Muzej skuplja, čuva, istražuje i javnosti predočuje predmete, zbirke i pojave vezane za kulturu, tradiciju i povijest grada i otoka. Tome su podređeni svi programi djelovanja Muzeja.
Služenje lokalnoj zajednici, lokalnom stanovništvu te očuvanje baštine i sjećanja - za područje grada i otoka - primarna je zadaća Muzeja. Svojim djelovanjem Muzej istodobno u svom segmentu nastoji obogatiti turističku ponudu grada i otoka Korčule, čime sudjeluje u razvoju najvažnije aktivnosti Korčule - unapređenju turističke djelatnosti i uvelike joj pridonosi.
Sve svoje zbirke Muzej nastoji trajno obogaćivati novim akvizicijama i sve predmete nastoji dokumentirati i stručno interpretirati na korist svojih posjetitelja i zajednice.
Kako bi prezentirao kulturu i druge sastavnice života grada i otoka Korčule, Muzej se služi klasičnim i suvremenim oblicima prezentiranja, uključujući izložbe, tiskani materijal, multimediju, Internet i druga dostupna sredstva prezentacije i komunikacije, kao i cijelim spektrom edukativnih i promotivnih aktivnosti.
Muzej je smješten u palači Gabrielis, a u bliskoj se budućnosti predviđa preseljenje dijela muzejskih sadržaja u palaču Arneri. Kako su to vrijedna kulturna dobra, Muzej će se brinuti o njihovu održavanju u skladu s pravilima konzervatorske struke i tretirati ih kao važne muzeološke predmete.
Uz to Muzej nastoji svoje aktivnosti proširiti i izvan spomenutih palača, u prostore kao što su kamenolomi, tradicijske zgrade i sl.
Muzej pruža stručnu pomoć i ostalim zbirkama u gradu kao što su Opatska zbirka i zbirke bratovština, surađuje s dječjim vrtićem, osnovnim školama i srednjom školom, udrugama građana i svima kojima je takva vrsta pomoći potrebna.
Svi baštinski predmeti i činjenice otoka i grada Korčule pripadaju djelokrugu Muzeja, te u tom smislu on služi kao centar i temeljna baštinska ustanova.
U svom djelovanju, posebno u skupljanju novih akvizicija, uz pridržavanje domaćih propisa i zakona koji se odnose na muzejsku djelatnost, Muzej poštuje i obveze koje proistječu iz Kodeksa profesionalne etike ICOM-a (International Council of Museums) te dobre običaje struke.


Adresa

Ulica i broj / grad: Trg sv. Marka b.b.
20260 Korčula
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
Tel: 020/711-420
Fax: 020/711-420
E-mail:
Url: http://www.gm-korcula.com/hr/

Otvoreno za posjetitelje

- 1. travnja - 15. lipnja i 30. rujna - 31. listopada:
ponedjeljak - subota 10 - 14 h
nedjeljom zatvoreno

- 15. lipnja - 1. srpnja:
ponedjeljak - subota 10 - 14 i 18 - 20 h
nedjeljom zatvoreno

- 1. srpnja - 30. rujna:
ponedjeljak - subota 10 - 21 h
nedjeljom zatvoreno

izvan radnog vremena uz najavu

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1957.
Ravnatelj: Marija Hajdić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: Sani Sardelić)
- Arhiv (voditelj: Marija Hajdić, dostupno stručnjacima)