Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Gradski muzej Korčula, osnovan je 1957.  Služi lokalnoj zajednici i univerzalno promiče kulturu Korčule u njenim različitim aspektima i značenjima.  Muzej skuplja, čuva, istražuje i komunicira predmete, zbirke i pojave vezane za kulturu, tradiciju i povijest grada i otoka Korčule. Služenje lokalnoj zajednici, lokalnom stanovništvu, te očuvanje baštine i sjećanja - za područje grada i otoka - primarna mu je zadaća. Istovremeno svojim djelovanjem Muzej nastoji u u obogatiti turističku ponudu grada i otoka Korčule, te tako sudjeluje i pridonosi razvoju najvažnije aktivnosti Korčule – turističke privrede.

Sve zbirke trajno nastoji obogaćivati novim akvizicijama i a sve predmete dokumentirati i stručno interpretirati na korist svojim posjetiteljima i zajednici.

Kako bi prezentirao kulturu i druge aspekte života grada i otoka Korčule, služi se klasičnim i suvremenim oblicima prezentiranja uključujući izložbe, tiskani materijal, multimediju, Internet i druga dostupna sredstva prezentacije i komunikacije, kao i cijelim spektrom edukativnih i promotivnih aktivnosti.

Muzej djeluje u palači Gabrielis, a zbog obima muzejskog fundusa  i zbirki u budućnosti će se za potrebe muzeja koristiti izložbene dvorane u palači Arneri. Kako su to vrijedna kulturna dobra Muzej će se brinuti o njihovom održavanju u skladu s pravilima konzervatorske struke i tretirati ih kao važne muzeološke činjenice.

Uz to Muzej nastoji svoje aktivnosti proširiti i izvan spomenutih palača u prostore kao što su kamenolom, tradicijske zgrade i sl.

Suradnjom sa  obrazovnim ustanovama  popularizira kulturnu baštinu i izgrađuje  pozitivan stava prema svim vrstama nasljeđa među mlađim generacijama.

Sve baštinske činjenice otoka i grada Korčule predmet su muzeološkog interesa Muzeja, te u tom smislu Muzej služi kao centar i temeljna baštinska ustanova.

U svom djelovanju, posebno u skupljanju novih akvizicija, Muzej uz poštovanje domaćih propisa i zakona koji se odnose na muzejsku djelatnost, poštuje i obveze koje proističu iz Kodeksa profesionalne etike ICOM-a (International Council of Museums), te dobre običaje struke.


Adresa

Ulica i broj / grad: Trg sv. Marka 1
20260 Korčula
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
Tel: 020/711-420
Fax: 020/711-420
E-mail:
Url: http://www.gm-korcula.com/hr/

Otvoreno za posjetitelje

- siječanj, veljača, ožujak, studeni, prosinac:
ponedjeljak - petak 10 - 14 h
nedjeljom zatvoreno

- svibanj, lipanj i listopad:
ponedjeljak - subota 10 - 14 h
nedjeljom zatvoreno

- 1. srpnja - 30. rujna:
ponedjeljak - subota 10 - 21 h
nedjeljom zatvoreno

za posjet grupa Van radnog vremena i nedjeljom potrebno se najaviti ranije 2 dana.

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1957.
Ravnatelj: dr. sc. Marija Hajdić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Sani Sardelić)
- Arhiv Boschi, Arhiv Dimitri, Arhiv Gradskog muzeja kao stvaratelja arhivskog gradiva (voditelj: dr. sc.Marija Hajdić, dostupno stručnjacima)