Karta - google Novosti

Adresa

Ulica i broj / grad: Stari magistrat - Trg dr. Leandera Brozovića 1
48000 Koprivnica
Županija: Koprivničko-križevačka županija
Tel: 048/642-538, 642-543, 622-307
Fax: 048/222-871, 222-872
E-mail:
Url: http://www.muzej-koprivnica.hr
http://www.koprivnica.hr

Otvoreno za posjetitelje

ponedjeljak - petak: 8 - 15 h
subota i nedjelja: 10 - 13 h

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: regionalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1945.
Sastavne jedinice: Muzej grada Koprivnice - Zavičajna zbirka Đelekovec
Muzej grada Koprivnice - Galerija Koprivnica
Muzej grada Koprivnice - Galerija skulptura Ivan Sabolić
Muzej grada Koprivnice - Galerija naivne umjetnosti Hlebine
Muzej grada Koprivnice - Spomen područje Danica
Muzej grada Koprivnice - Donacija "Dr. Vladimir Malančec" Koprivnica
Ravnatelj: Robert Čimin

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: Božica Anić)