Odaberite zbirku:

Zbirka militaria

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Dražen Ernečić
Broj predmeta: 1042
Vrsta građe: vojničke, policijske i ratne starine; vatreno oružje (topovi, bedemske puške, puške, kubure, pištolji, streljivo i municija), hladno oružje (mačevi, sablje, bajunete, bodeži, noževi i borbeni noževi), vojno-policijska oprema i uniforme (ratne i mirnodopske uniforme, svečane odore, odjeća, vojničke i policijske kape, beretke, maske, kacige, šljemovi, oklopi, torbe, futrole, fišeklije, opasači, vojne i policijske čuturice i manjerke), vojni ukrasi i dekoracije (vojne i policijske oznake, epolete, prišivci i ukrasi, značke, gumbi, bedževi), vojne memorabilije (vojni suveniri) i osobni predmeti (vojni nakit, tabakere, ratne dopisnice, pisma, vojne zastavice, ratne fotografije), vojna i borbena oprema, vojni modeli i makete i drugo
Teritorij: Koprivnica i okolica, Podravina, Republika Hrvatska, SFRJ, Nezavisna država Hrvatska, Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina SHS, Austro-Ugarska Monarhija, Habsburška Monarhija
Vremensko razdoblje: od 1272. do danas / 13.-21. st.
Materijal: metal, drvo, koža, tkanina i drugo; različito
URL: http://www.muzej-koprivnica.hr/zbirke/odjel-povijesti/zbirka-militaria/

Zbirka militaria je tematsko-predmetna zbirka koju čine predmeti od 13. stoljeća do danas, a odnose se na ratna zbivanja, ratove, ratne sukobe, vojne pohode i vojnički način života u koji su uključeni ljudi i događaju tičući se Koprivnice i okolice te šireg prostora na kojem su se ratovi i vojni sukobi odvijali i time utjecali na život i razvoj grada i regije. Zbirka militaria obuhvaća veliko vremensko razdoblje od Hrvatskih srednjovjekovnih ratova preko Hrvatsko-osmanskih ratova i vojnih sukoba koji su se vodili od 15. do 18. stoljeća (Veliki turski rat 1443-1444, Stogodišnji hrvatsko-turski rat 1493-1593, Hrvatsko-ugarski građanski rat 1527-1538, Drugi turski rat 1593-1606, Tridesetogodišnji rat 1618-1648, Veliki turski rat 1662-1699 i Veliki oslobodilački tzv. Morejski rat 1683-1699), pa sve do ratova i vojnih sukoba u 19. i 20. stoljeću (Napoleonski ratovi 1804-1815, Mađarska revolucija 1848, Prvi svjetski rat 1914-1918, Drugi svjetski rat 1941-1945 i Domovinski rat 1991-1995). Zbirka militaria nastala je izdvajanjem predmeta iz nekadašnje povijesne i kulturno-povijesne zbirke Muzeja grada Koprivnice. Zbirku čine predmeti vojne provenijencije nastali i korišteni od vremena Hrvatskih srednjovjekovnih ratova do danas, poput hladnog i vatrenog oružja, kaciga i šljemova, vojnih uniformi, vojne opreme, fotografija i dokumenata. Podzbirka oružja sastoji se od hladnog i vatrenog oružja, a sadrži kubure, revolvere, puške, bedemske puške, topove, mačeve, sablje, helebarde, buzdovane, bodeže, bajunete i druge vojničke predmete koji su vezani uz ugledne osobe iz vojne povijesti grada Koprivnice i okolice.
Zbirka militaria stavlja naglasak na vojni i vojnički segment života grada Koprivnice u svim vojnim pohodima i ratovima, vojskama, vojnim administracijama i životu renesansne vojne tvrđave. Na vojni segment grada Koprivnice utjecali su sukobi u koje su bile uključene države u čijem se sastavu nalazila Hrvatska (Panonska Hrvatska, personalna unija s Ugarskom, Habsburška monarhija, Austro-Ugarska Monarhija, Država SHS, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, Banovina Hrvatska, Nezavisna Država Hrvatska, Federativna Država Hrvatska, SFRJ, Narodna Republika Hrvatska, Socijalistička Republika Hrvatska, samostalna Republika Hrvatska) pa tako i grad Koprivnica u svom razvoju od prvog spomena grada 1272. godine.