Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Upoznavanje posjetitelja s povijesnim, kulturnim i umjetničkim razdobljima grada Trogira, putem stalnog postava i povremenih izložbi.

Iz vizije i poslanja Muzeja grada Trogira proizlaze i vrijednosti koje se temelje djelomično na djelatnostima uslužnog karaktera, kvaliteti i raznolikosti muzejske ponude, stručnom osoblju i dinamičnom pristupu koji rezultira time da je Muzej mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane, mjesto učenja i otkrivanja novih spoznaja, kulturno središte i ugodno mjesto susreta građana lokalne sredine, čimbenik gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini. Zahvaljujući suradnji s raznim sektorima - od turističkog do građevinskog, čimbenik je koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života građanina pojedinca u svakoj životnoj dobi zahvaljujući kvaliteti, raznovrsnosti i dostupnosti ponude. Muzej je mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama korisnika. Sve to moguće je ostvariti uz osnovnu muzejsku djelatnost vezanu za zaštitu predmeta koje muzej čuva i o kojima skrbi te sve tekuće poslove koji se moraju svakodnevno obavljati u svrhu postizanja visokog muzejskog standarda.

Na tom tragu Muzej grada Trogira ima zadaću čuvati i promovirati trogirsku kulturnu baštinu. Radi se o muzeju zavičajnog tipa koji obuhvaća građu različite tematike i iz različitih vremenskih razdoblja raspoređenu u zasebne zbirke. Isto tako Muzej posjeduje i vrijednu i staru knjižnu građu te suvremenu muzejsku knjižnicu te dokumentacijske zbirke. Uloga svakog voditelja zbirke je čuvanje, obrada i prezentiranje građe putem izložbi i izdanja te stručno vođenje po postavu.


Adresa

Ulica i broj / grad: Gradska vrata 4
21220 Trogir
Županija: Splitsko-dalmatinska županija
Tel: 021/881-406, 796-046
Fax: 021/796-046
E-mail:
Url: http://muzejgradatrogira.blogspot.com/

Otvoreno za posjetitelje

izvan sezone (listopad – svibanj): od ponedjeljka do petka 9:00 – 14:00, subotom i nedjeljom zatvoreno.
lipanj i rujan: od ponedjeljka do subote 9:00 - 12:00 te 17:00 - 20:00, nedjeljom zatvoreno.
srpanj i kolovoz: svaki dan 9:00 - 13:00 te 17:30 – 21:30


Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1963.
Ravnatelj: dr. sc. Fani Celio Cega

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Daniela Kontić-Strojan)
- muzejsku trgovinu