Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka - lapidarij

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: dokumentarna
Voditelj: Lujana Paraman
Broj predmeta: 103500
Vrsta građe: uporabni predmeti - kremene alatke, keramičko i stakleno posuđe, keramički, koštani i metalni pribor, stakleni i metalni nakit, metalno oružje i oruđe, kameni alati i alatke; ostatci arhitekture - građevinska keramika, freske, kameni arhitektonski ulomci; kameni spomenici - skulptura, grobni i nadgrobni spomenici, žrtvenici, natpisi, crkveni namještaj, grbovi; osteološki ostatci (životinjske i ljudske kosti); fotografije, terenska dokumentacija, nacrti, izvještaji
Teritorij: grad Trogir i trogirsko područje (općine Seget i Marina, Čiovo: općina Okrug i grad Split)
Vremensko razdoblje: srednji paleolitik (cca. 40 000 prije Krista) – 20. st.
Materijal: keramika, staklo, kost, jantar, željezo, bronca, kamen, žbuka

Arheološka zbirka - lapidarij obuhvaća građu od oko 100 000 muzejskih predmeta, podijeljenu u tri cjeline slijedom povijesnih razdoblja: 1. prapovijest, antika i starokršćansko razdoblje, 2. srednji i rani novi vijek, 3. novi vijek i suvremeno doba, koja svjedoči o kontinuitetu života u Trogiru i na trogirskom području od prapovijesti do današnjih dana.
Osnovni fundus sačinjavao je arheološki materijal zbirke obitelji Garagnin - Fanfogna, nadopunjen slučajnim nalazima i kamenim spomenicima koji su putem otkupa ili darovanja prikupljani na području povijesne jezgre Trogira, trogirskog polja i Čiova (stari fundus). Od kraja 1970-ih fundus se kontinuirano nadopunjuje arheološkim istraživanjima u Trogiru i bližoj okolici, kao i povremenim terenskim pregledima na području bivše općine Trogir. U istraživanjima je pronađen manji broj kamenih spomenika te mnogobrojni keramički, stakleni, litički, metalni i koštani materijal (oko 300 kutija), čiji je proces sortiranja, obrade, inventarizacije i digitalizacije u tijeku. Materijal datira od vremena paleolitika do novog vijeka. Radi se većinom o predmetima svakodnevne uporabe koji predstavljaju značajan izvor podataka o najranijoj naseljenosti trogirskog područja, svakodnevnom životu Trogirana te trgovačkim odnosima i ekonomskom životu grada kroz povijest.
Posebnu cjelinu zbirke čine kameni spomenici koji svjedoče o graditeljstvu i umjetničkoj tradiciji trogirskih kamenoklesarskih radionica čiji počeci datiraju u rimsko razdoblje. Ulomci rimske skulpture, grobnih i nadgrobnih spomenika, žrtvenici i arhitektonski ulomci ukazuju na izgled rimskog grada, pogrebne običaje i religijska vjerovanja rimskih Trogirana. Ulomci crkvenog namještaja iz vremena starokršćanstva, predromanike i romanike iz Trogira i okolice te novovjekovni natpisi s porušenih trogirskih crkava govore o bogatoj tradiciji trogirske sakralne umjetnosti dok arhitektonski elementi romaničkih, gotičkih i renesansnih kuća govore o srednjovjekovnoj i novovjekovnoj kulturi stanovanja u gradskoj jezgri. Iznimnu dokumentarnu vrijednost imaju srednjovjekovni grbovi trogirskih plemićkih rodova kao i onih mletačkih, posebice mletačkih knezova koji su obnašali svoje dužnosti u Trogiru te natpisi s trogirskih javnih građevina iz 19. i 20. st. Za trogirsku su povijest umjetnosti posebno značajne skulpture renesansnog kipara Ivana Duknovića, kao i djela graditelja Ignacija Macanovića koji je djelovao u 18. st.
Poseban dio zbirke čine i fototeka muzejskih predmeta, te dokumentacija arheoloških istraživanja i terenskog pregleda (fotografije, nacrti, terenski dnevnici, izvješća),