Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka - lapidarij

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Lujana Paraman
Broj predmeta: 690
Vrsta građe: žrtvenici, skulptura, natpisi, urne, sarkofazi, posude, keramika, kameni spomenici, grbovi, arhitektonski ulomci
Teritorij: Trogir i okolica
Vremensko razdoblje: pretpovijest, antika, kasna antika, rani srednji vijek, srednji vijek, novi vijek
Materijal: kamen, keramika

Arheološka zbirka - lapidarij obuhvaća građu podijeljenu u tri cjeline slijedom povijesnih razdoblja: 1. prapovijest, antika, starokršćansko razdoblje, 2. srednji i dio novog vijeka (16. i 17. st.), 3. novi vijek (18. i 19. st.), koja svjedoči o kontinuitetu naseljavanja trogirskog područja od pretpovijesti.
U prvoj cjelini obuhvaćeni su brojni antički i kasnoantički spomenici, primjerice reljef žene pri radu iz doba helenizma, rimske skulpture, edikule, ulomci sarkofaga, rimski žrtvenici posvećeni Herkulu, miljokaz, kapiteli, urne, tranzena, dijelovi kamenog liturgijskog namještaja, zatim keramički ulomci koji se mogu datirati od pretpovijesti do ranog srednjeg vijeka.
Građu od starohrvatskog do renesansnog doba čine kameni spomenici, grbovi i skulpture među kojima se ističu dijelovi kamenog liturgijskog namještaja iz starohrvatskih crkvica podignutih u Trogiru i njegovoj okolici; zbirka grbova trogirskih plemićkih rodova kao i onih mletačkih, posebice mletačkih knezova koji su obnašali svoje dužnosti u Trogiru; ostaci romaničkih, gotičkih i renesansnih kuća: dovratnici, nadvratnici, završetci prozora, dijelovi gotičko-renesansnih prozora, kapiteli, konzole itd.
Posebnu cjelinu čine djela, skulpture najznačajnijih ličnosti iz povijesti renesansnog kiparstva u Dalmaciji, renesansnih kipara Nikole Ivanova Firentinca i Ivana Duknovića koji u 15. st. u renesansnom stilu grade, klešu i ukrašavaju najreprezentativniji renesansni spomenik u Dalmaciji – kapelu sv. Ivana u Katedrali.
Zbirka lapida iz vremenskog razdoblja od 18. do 20. st. obuhvaća daleko manji broj građe u usporedbi s ranijim vremenskim razdobljima, ali ukazuje na neprekinuti povijesni i arheološki kontinuitet grada.
U lapidariju se čuvaju djela graditelja Ignacija Macanovića koji je obilježio trogirsko graditeljstvo 18. st., zatim sačuvani natpisi iz gradskih crkava, od kojih su danas ostale samo ruševine. Poglavito su zanimljivi ulomci iz crkve Sv. Mihovila, koju su srušili engleski bombarderi gađajući njemački ratni brod u "foši", potom, ostaci iz staja - gospodarskih zgrada parka obitelji Garagnin te različiti natpisi iz vremena 19. i 20. st.