Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Ogrizovićeva 5
53270 Senj
Županija: Ličko-senjska županija
Tel: 053/885-277
Fax: 053/881-141
E-mail:
Url: http://www.senj.hr/Povijest_Nehaj.htm
http://www.muzej-senj.hr/

Otvoreno za posjetitelje

- srpanj i kolovoz:
svakog dana 9 - 21 h

- svibanj, lipanj, rujan, listopad:
svakog dana 10 - 18 h

izvan radnog vremena uz najavu

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - povijesni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1962.
U sastavu: Gradski muzej Senj
Ravnatelj: Blaženka Ljubović

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav