Odaberite zbirku:

Zbirka novovjekovne kulturne povijesti

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: arhivska
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: knjižna građa
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: slikarstvo
Voditelj: dr. sc. Fani Celio Cega
Broj predmeta: 311
Vrsta građe: namještaj, slike, odjeća, knjižna građa, arhivska građa, uporabni predmeti, nakit
Teritorij: Trogir, Europa
Vremensko razdoblje: 16. st. - 19. st.
Materijal: drvo, platno, metal, papir

Zbirka novovjekovne kulturne povijesti obuhvaća građu od 16. do 19. st.
Razdoblje 16. i 17. st. zastupljeno je s 46 predmeta: slika i grafika, predmeta umjetničkog obrta, keramičkog posuđa, liturgijskih predmeta, polenu, oružje, rukopise, matrikule bratovština. Matrikule predstavljaju značajan izvor za proučavanje kulturno-povijesne baštine grada Trogira, posebice za genealogiju trogirskih rodova, dok pulena svjedoči o dragocjenoj trogirskoj pomorskoj baštini. Slike i grafike dobra su podloga za utvrđivanje profila trogirskih kolekcionara, podjednako plemića i građana koji su pod različitim vladavinama i prilikama, umjetninama opremali svoje salone, knjižnice i radne prostore.
Građa iz vremena 18. i 19. st. sadržava namještaj, slike, oružje, uporabne predmete, predmete od tkanine, nakit, arhivalije i knjige. Predmeti dobrim dijelom potječu iz fonda Garagnin-Fanfogna (primjerice, slike jedrenjaka autora B. Ivankovića, slike Trogira, namještaj, uporabni predmeti, nakit, knjige, grafike, arhivalije itd.), dijelom iz fonda Slade - Šilović, a dio građe je otkupljen ili doniran.
Građa ilustrira plemićki i građanski te pučki život vremena 18. i 19. st. u svim njegovim oblicima.