Odaberite zbirku:

Zbirka srednjovjekovne kulturne povijesti

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Danka Radić
Broj predmeta: 19
Vrsta građe: kameni spomenici, grbovi, skulpture, reljefi, rukopisi, slike, pečati, novac, liturgijski predmeti, arhivska građa i dr.
Teritorij: Trogir i okolica
Vremensko razdoblje: 13. st. - 17. st.
Materijal: kamen, papir, metal, tekstil, drvo

Zbirka srednjovjekovne kulturne povijesti sadrži inkunabule, rukopise, snopove spisa, zapisnike trogirskog komunalnog vijeća, pečatnjak, ključeve, grbove, skulpture jednog od najvećih renesansnih kipara, keramičko posuđe.
Vrijednošću se izdvaja reljef Bogorodice s Djetetom (1480.) i kip putta grbonoše (oko 1480.), djela renesansnog kipara Ivana Duknovića.
Predmeti iz zbirke srednjega vijeka, pridonose rasvjetljavanju povijesti grada Trogira. Pečatnjak trogirske komune posebice je dragocjen u inventaru naše kulturne baštine (značajan doprinos trogirskoj sfragistici), a zapisnici trogirskog komunalnog vijeća značajni su za pravnu povijest jer se iz njih mogu dobiti podaci o tadašnjim institutima materijalnog i proceduralnog prava. U njima se reflektiraju i drugi društveni odnosi vremena, a na vidjelo izlaze zanimljivi podaci o crkvama, odnosima plemića i pučana, o trogirskim knezovima, o trgovanju i brodarenju, itd.