Odaberite zbirku:

Zbirka srednjovjekovne kulturne povijesti

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: dr. sc. Fani Celio Cega
Broj predmeta: 19
Vrsta građe: grbovi, skulpture, rukopisi, pečati, arhivska građa, uporabni predmeti
Teritorij: Trogir i okolica
Vremensko razdoblje: 13. st. - 15. st.
Materijal: kamen, keramika, staklo, papir, metal, tekstil, drvo

Zbirka srednjovjekovne kulturne povijesti sadrži ukupno 19 muzejskih predmeta: arhivsko i knjižno blago, skulpture, grbove trogirskih plemićkih obitelji te uporabne predmete iz svakodnevnog života. Iznimnu dokumentarnu važnost ima arhivsko i knjižno blago - posebno zapisnici trogirskog komunalnog vijeća (14. – 15. st.) te Statut grada Trogira godine koji je određivao modalitete čitavog komunalnog života grada, gospodarstvo, komunalnu čistoću, izgradnju grada itd., a koji je i značajan izvor podataka o društvenim odnosima, izgledu srednjovjekovnog grada i njegovom svakodnevnom životu u tom razdoblju.
Tijekom 15. stoljeća se u ozračju humanizma i renesanse održava visoka razina kulturnog života u Trogiru. O sadržaju knjižnica uglednih humanista onoga vremena svjedoče prijepisi djela antičkih pisaca, primjerice kodeks Juvenalovih satira Decimus Iunius Iuvenalis, Satirae. Iz tog je vremena i inkunabula Petri Mocenici imperatoris gesta poznata pod nazivom De bello Asiatico (1477.), u kojoj je Koriolan Cippico u svojim ratnim sjećanjima opisao tursko-mletačka ratovanja. Humanistička kultura odražava se i u angažmanu najvećih renesansnih graditelja i kipara te njihovih botega za izradu obiteljskih grbova i umjetnina. Posebno se ističe kipar Ivan Duknović, čiji se kip putta grbonoše i reljef Bogorodice s Djetetom čuvaju u zbirci.
Posebnu cjelinu čini sitni inventar svakodnevne uporabe, kao što je staklena svjetiljka (14./15. st.) i fino keramičko stolno posuđe (14. – 16. st.), koje osim o kućnom inventaru i životnom standardu srednjovjekovnih Trogirana, govore i o trgovačkim vezama grada kao i modi i ukusu toga vremena.