Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Zdravko Puškarić
Broj predmeta: 78
Vrsta građe: arheološki nalazi
Teritorij: ogulinsko-plašćanska udolina
Vremensko razdoblje: pretpovijest
Materijal: keramika, bronca, jantar
URL: http://www.ogulin-uciliste.hr/category_Arheolo%C5%A1ka_zbirka.21.hr

Ogulin svoje dugovječne tragove života zahvaljuje prije svega svom geografskom položaju. U njegovoj neposrednoj blizini prolaze putovi koji su povezivali Panoniju preko Like s Jadranom, pa je intenzivan protok ljudi i dobara pogodovao i naseljavanju čitavog kraja, o čemu svjedoče mnogobrojni arheološki nalazi.
Arheološka zbirka otvorena je 1972. g. Izloženi su japodski i rimski eksponati koji su pretežno prikupljeni tijekom arheoloških istraživanja na području bivše općine Ogulin. Veći dio predmeta vlasništvo je Zavičajnog muzeja, a djelomice su predmeti vlasništvo Arheološkog muzeja iz Zagreba. Arheološka zbirka obuhvaća keramičke i metalne predmete nađene arheološkim istraživanjem prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih lokaliteta ogulinsko-plašćanske udoline. U zbirci se posebno ističu uporabni predmeti od kamena, kosti i drveta pronađeni u Čakovcu Oštarijskom iz razdoblja neolitika te predmeti iz eneolitika.
Ulomci posuđa, bogato ukrašeni snopovima paralelnih linija obrubljenih ubodima, potječu od pripadnika tzv. Lasinjske kulture.
Niz predmeta potječe i od Japoda: nakit i obilje ulomaka različitih keramičkih posuda za pripremanje i posluživanje hrane kao i žare, u koje su stavljali pepeo svojih pokojnika.