Odaberite zbirku:

Likovna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Zdravko Puškarić
Broj predmeta: 244
Vrsta građe: umjetničke slike i skice Stjepana Galetića i raznih slikara - učesnika likovne kolonije; slikar Stjepan Galetić slikao je u Ogulinu, Zagrebu i Vinkovcima a ostali slikari na likovnoj koloniji u Ogulinu
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: papir, tempera, ulja na platnu, pastel i dr.
URL: http://www.ogulin-uciliste.hr/category_Umjetni%C4%8Dka_zbirka.25.hr