Odaberite zbirku:

Antička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Silvana Petešić
Broj predmeta: 51000
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: Istarska županija
Vremensko razdoblje: antičko razdoblje (2. st. prije Krista - 1. st. prije Krista - 6. st. - 7. st.)
Materijal: kamen, keramika, kost, metal, staklo
URL: http://www.ami-pula.hr/stalni-postav/anticka-zbirka/

U 3. st. pr. Krista Rimljani su usmjerili širenje svog utjecaja i vlasti na otoke i istočnu jadransku obalu gdje su tada živjela brojna ilirska i srodna indoeuropska plemena. Istarski poluotok su tada nastanjivala plemena koja su se u povijesnim nazivali Histri. Godine 178. pr. Krista izbio je rat između Rimljana i Histra, koji se vodio u dvije kampanje i završio je 177. g. pr. Krista potpunim porazom Histra. Tada su zauzeta i porušena njihova uporišta u južnoj Istri: Mutila, Nezakcij i Faverija. Cijelo vrijeme od osvajanja Istre do potpune pacifikacije Histra u vrijeme Augusta, u zadnjim desetljećima pr. Krista, istarski je poluotok bio prolazni teritorij kojim se kretala rimska vojska u ratne pohode u zaleđe i dublju unutrašnjost balkanskog poluotoka i panonsku ravnicu. Nakon zauzimanja Rimljani su novoosvojena područja u Istri pretvorili u prostrani državni zemljišni fond na koji su nastanjivali rimske i romanizirane kolone kao i islužene vojnike. Istovremeno su provodili novu teritorijalnu podjelu i uspostavljali rimsku upravnu organizaciju i civilne vlasti.
Oktavijan koji je nakon bitke kod Akcija 31. g. pr. Krista ostao jedini gospodar rimske države provodeći reorganizaciju Carstva, prenio je oko 16. g. pr. Krista granice Italije s Rižane na Rašu i tako uključio cijeli istarski poluotok u X. italsku regio pod nazivom Venetia et Histra. U vrijeme Augustove vladavine Pula se razvila u značajan rimski grad. O povijesnim previranjima i svakodnevnom životu stanovnika istarskog poluotoka u razdoblju rimske vladavine govore nam i izlošci Antičke zbirke smješteni u lapidariju i na 2. katu Muzeja.