Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Djelatnost Muzeja od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se u muzeološkom, kulturno-obrazovnom, znanstveno-istraživačkom i izdavačkom programu. Djelatnost i zadaci Muzeja jesu: sustavno skupljanje, izlaganje, čuvanje, stručna zaštita, stručno i znanstveno obrađivanje i objavljivanje arheološke građe, kao i arheološka iskopavanja te druga terenska istraživanja. Muzej obavlja i druge djelatnosti određene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Muzeja. Arheološku građu Muzej pribavlja arheološkim iskopavanjima, kupnjom, poklonima i razmjenom. Osim toga, Muzej sudjeluje u svim vidovima djelatnosti koje se tiču arheoloških spomenika i nalazišta na terenu. U izvršavanju svojih poslova Muzej održava stalnu izložbu u muzejskoj zgradi, lapidariju, održava lokalitete za koje je zadužen, vodi muzejsku dokumentaciju o muzejskoj građi, prati postignuća suvremene muzeologije, izdaje publikacije pomoću kojih omogućuje javnosti upoznavanje muzejske građe i arheoloških spomenika na terenu. Muzej organizira povremene izložbe i znanstvene skupove te stručna vođenja kroz muzejske zbirke i spomeničke lokalitete. Muzej obrađuje arheološku problematiku vezanu uz muzejski materijal i teren na kojem djeluje, terezultate tog rada objavljuje, u pravilu, u muzejskom časopisu. U obradi arheološke građe Muzej surađuje s arheološkim i drugim srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, te omogućuje znanstvenim i stručnim djelatnicima proučavanje i obrađivanje muzejske građe, pridonosi stručnom obrazovanju i usavršavanju muzejskih kadrova, unaprjeđuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Muzej izdaje stručni časopis godišnjak Vjesnik za arheologiju i povijestdalmatinsku od 1878. god., kao i druge povremene publikacije. Uz redovnu djelatnost, Muzej se može baviti izradom i prodajom suvenira, fotografija, kataloga i edicija kojih je sadržaj vezan s muzejskom građom, kao sporednom djelatnošću.


Adresa

Ulica i broj / grad: Zrinsko-Frankopanska 25
21000 Split
Ostale adrese: - Priručna zbirka i lokalitet Salona, Priručna zbirka i arheološki lokalitet Salona, Don Frane Bulića 91, Manastirine
21210 Solin
- Zbirka arheološkog lokaliteta Issa, Priručna zbirka i arheološki lokalitet Issa, Šetalište Viški boj 12
21480 Vis
Županija: Splitsko-dalmatinska županija
Tel: 021/329-340
Fax: 021/329-360
E-mail:
Url: http://www.armus.hr
http://www.mdc.hr/split-arheoloski

Otvoreno za posjetitelje

> Muzej
- 1. lipnja - 30. rujna:
ponedjeljak - subota 9 - 14 i 16 - 20 h
nedjeljom zatvoreno

- 1. listopada - 31. svibnja:
ponedjeljak - petak 9 - 14 i 16 - 20 h
subota 9 - 14 h
nedjeljom zatvoreno

> Priručna zbirka i lokalitet Salona
- 1. lipnja - 31. kolovoza:
ponedjeljak – petak 7 – 20 h
subota 8 - 20 h
nedjelja 9 - 14 h
- 1. - 31. listopada:
ponedjeljak – petak 7 – 18 h
subota 8 - 18 h
nedjelja 9 - 13 h
- 1. studenoga - 31. ožujka:
ponedjeljak - petak 7 - 16 h
subota 9 - 16 h
nedjeljom zatvoreno
- 1. travnja - 30. svibnja i 1. - 30. rujna:
ponedjeljak – petak 7 – 19 h
subota 8 - 19 h
nedjelja 9 - 13 h

> Priručna zbirka i lokalitet Issa
- 1. lipnja - 30. rujna:
svakog dana 9 - 13 i 17 - 21 h
- ostali dio godine uz najavu na tel. 021/329-340

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - arheološki
Djelokrug: državni
Osnivač: država
Godina osnutka: 1820.
Ravnatelj: mr. sc. Damir Kliškić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: Arsen Duplančić)