Odaberite zbirku:

Pretpovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: dr. sc. Jacqueline Balen
Broj predmeta: 73000
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: Hrvatska
Vremensko razdoblje: 7000 g. prije Krista - 1. st. prije Krista (mlađe kameno doba - mlađe željezno doba)
Materijal: kamen, keramika, kost, metal (bakar, bronca, željezo, zlato, srebro), jantar i dr.
URL: http://www.amz.hr/naslovnica/odjeli/zbirke/pretpovijesni-odjel.aspx

Pretpovijesna zbirka jedna je od najvećih i najcjelovitijih zbirki takva sadržaja u ovim krajevima. Raznorodna građa pruža uvid u razvoj i slijed kultura pretpovijesnih razdoblja na povijesnim hrvatskim prostorima, uključujući i područje vojvođanskog Srijema, u rasponu od sedam tisućljeća, tj. od mlađeg kamenog doba pa sve do mlađeg željeznoga doba. U sastavu zbirke su mnogi značajni arheološki nalazi među kojima je, primjerice, bogata keramička zbirka vučedolske kulture, zatim brončani i zlatni predmeti brojnih pronađenih skupnih nalaza (ostava) te druga raznorodna građa koja karakterističnim stilskim osobinama i načinom izrade predstavlja dragocjen izvor podataka o životu stanovništva u brončanom dobu. U zbirci je u znatnom broju zastupljena ostavština osebujnih oblika i ornamentike, zatim nakit od bronce i plemenitih metala te ratnička oprema iz grobova različitih kulturnih skupina starijega željeznog doba, a bogato su zastupljeni i predmeti različitih tipoloških obilježja mlađeželjeznodobne keltske provenijencije. Osobito su važni ostaci materijalne kulture Japoda, koji su u okviru zbirke izdvojeni u zasebnu cjelinu.