Odaberite zbirku:

Antička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: dr. sc. Zoran Gregl
Broj predmeta: 42866
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: Hrvatska i nekoliko susjednih zemalja (Italija, Bosna i Hercegovina, Srbija i dr.)
Vremensko razdoblje: 6. st. prije Krista - 5. st.
Materijal: kamen, keramika, staklo, metal (bakar, bronca, željezo, olovo i dr.), kost, jantar i dr.
URL: http://www.amz.hr/naslovnica/odjeli/zbirke/anticki-odjel.aspx

Antička zbirka sadržava spomenike grčke i rimske provenijencije, pretežito s različitih domaćih nalazišta, ali i iz nekih susjednih zemalja. Od grčkih spomenika domaćeg podrijetla od osobite je važnosti niz natpisa javnog karaktera, jedinstvenih povijesnih vrela o grčkom kolonizatorskom djelovanju na dijelu današnje hrvatske obale, poglavito u svezi s naseobinama na otocima Hvaru (Pharos, današnji Stari Grad), Visu (Issa, današnji Vis) i Korčuli (današnja Lumbarda).
Kolekcija grčkih oslikanih vaza, pretežito inozemnog (južnoitalskog i atičkog) podrijetla najcjelovitija je i najbogatija kolekcija takvog sadržaja u ovim prostorima. Sadržava oko 1500 različitih primjeraka, koji su većinom ranije bili u sastavu bogate arheološke zbirke maršala Lavala Nugenta. Vaze pohranjene u Arheološkom muzeju u Zagrebu daju širok presjek pojedinih stilova u razvoju grčkog slikarstva na vazama.
Spomenici iz kasnijeg, rimskog razdoblja znatno su brojniji i raznolikiji. Većina ih potječe iz podunavsko-panonskog prostora, ali su u znatnoj mjeri zastupljeni i spomenici iz južnih, jadranskih hrvatskih krajeva, kao i oni inozemnog podrijetla. Od potonjih posebno valja izdvojiti reprezentativnu kolekciju kamenih spomenika, mramornih skulptura, reljefa, natpisa, spomenika dekorativnog sadržaja i sl., koji su također nekoć pripadali Nugentovoj zbirci, a podrijetlom su iz različitih italskih područja, poglavito grada Minturna.
Od kamenih spomenika domaćeg podrijetla potrebno je istaknuti nekoliko salonitanskih portreta - među njima je i glasovita glava djevojke, "Solinjanka", vjerojatno portret carice Plautile, koju mnogi smatraju najljepšim ženskim portretom u rimskoj umjetnosti - zatim brojne nadgrobne spomenike, sarkofage i stele i sl.
Pozornost zaslužuju i spomenici od različitih metala, osobito sitna brončana plastika. Među najdragocjenijima su poznata sisačka glava u kojoj neki prepoznaju Mitru, a neki drugo orijentalno božanstvo Atisa, zatim statuete Minerve, Herkula i drugih božanstava, kao i primjerci oružja, oruđa, medicinsko-farmaceutskog pribora, nakita načinjenog od plemenitih metala, olovnih tesera i dr. Zanimljive su i kolekcije staklenih, jantarskih, koštanih i drugih predmeta te naposljetku keramičkih posuda različite namjene i oblika.