Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Trg Kraljevac 8
23232 Nin
Županija: Zadarska županija
Tel: 023/264-726, 264-160
Fax: 023/264-210
E-mail:
Url: http://amzd.hr/beta/stalni-postav/muzej-ninskih...

Otvoreno za posjetitelje

- svibanj: 9 - 14 h
- lipanj i 1. - 14. listopada:
9 - 20 h
- 1. srpnja - 30. rujna:
9 - 22 h
- 15. listopada - 30. travnja:
9 - 14 h (uz najavu)

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - arheološki
Djelokrug: lokalni
Osnivač: općina
Godina osnutka: 1958.
U sastavu: Arheološki muzej Zadar
Ravnatelj: dr. sc. Smiljan Gluščević

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- knjižnicu (dostupna stručnjacima)