Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka Creskog muzeja

Vrsta zbirke: arheološka
Broj predmeta: 530
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: otok Cres
Vremensko razdoblje: od pretpovijesti do kasnoga srednjeg vijeka
Materijal: kost, kamen, keramika, metal, staklo