Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

  • Sustavno sakupljanje, proučavanje i daljnje diseminiranje teatrološke građe
  • Prezentacija prikupljene teatrološke građe, plakata, programa i  fotografija Držićevih izvedbi u Hrvatskoj i svijetu
  • Stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke teatrološke građe, kao i muzejske građe vezane uz život i djelo Marina Držića
  • Trajno zaštićivanje teatrološke građe i dokumentacije, njezino neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi
  • Objavljivanje podataka i spoznaja o teatrološkoj građi i dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih manifestacija u svezi s predmetom poslovanja
  • Vođenje specijalne knjižnice Doma Marina Držića
  • Izdavačka djelatnost

Adresa

Ulica i broj / grad: Široka ulica 7
20000 Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
Tel: 020/323-242 (centrala), 323-296 (ravnatelj)
Fax: 020/323-298
E-mail:
Url: http://muzej-marindrzic.eu/

Otvoreno za posjetitelje

- 1. listopada – 30. lipnja:
utorak - nedjelja: 9 - 20.30 h
ponedjeljkom zatvoreno

Opći podaci

Status: B
Vrsta: specijalizirani muzej - biografski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1989.
Ravnatelj: Nikša Matić, v.d.

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav - izmjenjuje se s povremenim izložbama
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Nikša Matić)
- muzejsku trgovinu