Odaberite zbirku:

Zbirka keramike i porculana

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender
Broj predmeta: 414
Vrsta građe: predmeti umjetničkog obrta od keramike i porculana (apotekarske vaze, stolno posuđe, ukrasni predmeti)
Teritorij: europske zemlje, Daleki Istok
Vremensko razdoblje: 16. st. - 20. st.
Materijal: keramika
URL: http://dumus.hr/hr/kulturno-povijesni-muzej/zbirke/zbirka-keramike/
http://mdc.hr/dubrovnik/hr/kulturnopovijesni/fsz1.html

Zbirka broji više od 400 umjetnički oblikovanih predmeta od keramike (fajanse, kamenine, majolike) i osamdesetak predmeta od porculana. Najvažniji dio zbirke je 116 keramičkih ljekarničkih posuda različitih oblika i veličina, datiranih od 16. do početka 18. st. Pripadale su inventaru dubrovačke državne ljekarne „Domus Christi“, koja je osnovana 1420. kao gradska javna ljekarna uz istoimenu ubožnicu – bolnicu, a otkupljene su za Muzej 1914. godine. Ljekarničke posude i ukrasne vaze nastale su u keramičkim radionicama diljem Italije i izložene su u istočnom dijelu polukata Kneževa dvora, dok su ukrasne vaze srednje-europske provenijencije te kineske i japanske vaze prezentirane na katu Dvora. U okviru zbirke su i uporabne posude (posuđe i uresi) izrađene u poznatim manufakturama i radionicama Njemačke, Francuske, Engleske, Italije, Austrije i Češke od 17. do 19. stoljeća, koje se izlažu u povremenim izložbama.