Odaberite zbirku:

Zbirka namještaja

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Pavica Vilać
Broj predmeta: 367
Vrsta građe: garniture za sjedenje, namještaj za spremanje stvari, kreveti, zrcala, stolovi
Teritorij: Italija, Srednja Europa, Hrvatska
Vremensko razdoblje: 17. st. - 20. st.
Materijal: drvo, bjelokost, sedef, kornjačevina, mramor, koža, tekstil, staklo
URL: http://dumus.hr/hr/kulturno-povijesni-muzej/zbirke/zbirka-namjestaja/
http://mdc.hr/dubrovnik/hr/kulturnopovijesni/fsz1.html

Zbirka namještaja broji preko 600 predmeta profane namjene, nastalih u vremenskom rasponu od 17. do početka 20. stoljeća. Svojim je najreprezentativnijim dijelom predstavljena u okviru stalnog postava Kulturno-povijesnog muzeja u Kneževu dvoru, s kojim nije izravno povezana, budući da je povijesni inventar prve dubrovačke palače tijekom stoljeća stradavao ili bio otuđivan.
Prvi i najznačajniji fond zbirke skupljen je neposredno nakon drugog svjetskog rata iz posjeda starih dubrovačkih palača, ljetnikovca i gradskih kuća, nakon čega se zbirka nastavila sukcesivno popunjavati novim artefaktima.
Iako, zbog povijesnih prilika grada i karaktera materijala od kojeg je namještaj napravljen, pruža tek ograničenu sliku dubrovačkih interijera u kojima se živjelo stoljećima, zbirka ipak uvjerljivo govori o relativno visokoj kulturi stanovanja patricijskog sloja i bogatog građanstva, koji su se povodili za općom modom vremena i predmete nabavljali u evropskim centrima.
Velikim dijelom zbirku čine proizvodi južnotalijanskih, venecijanskih i ligurskih radionica s kraja 17. i 18. stoljeća, rađeni metodama pozlaćivanja i pitoresknim tehnikama venecijanskog rokokoa, te primjerci izvedeni intarzijom i raznovrsnim furnirom. Zastupljena su i područja europske, odnosno srednjoeuropske proizvodnje pa tako i Hrvatske, posebno, u primjercima iz 19. stoljeća.
Važno mjesto u zbirci zauzima skupina obojenog namještaja iz 18. stoljeća, rađenog venecijanskom ukrasnom tehnikom lacca povera, koja predstavlja jeftiniju varijantu venecijanskih lacca, također, zastupljenih u fundusu s nekoliko primjeraka, među kojima se izdvaja konzoli stol s cvjetnim oslikom. Vrijedne su isticanja i pozlaćene konzole talijanskog baroka, kao i primjerci sjevernotalijanskih intarziranih komoda s florealnom dekoracijom s konca 17. stoljeća. Komoda tipa Maggiolini s elegantnim intarzijama iz kraja 18. stoljeća i garniture za sjedenje s obilježjima stila Luja 16. istaknuti su primjerci klasicističkog stila u zbirci.
Iznimnu dragocjenost fundusa predstavlja raskošni kabinetski ormarić na pozlaćenom postolju, ukrašen mitološkim motivima na staklu, oslikanim temperom, rad napuljske radionice Luca Giordana iz kraja 17. stoljeća.
Zaseban segment unutar zbirke čini kolekcija od šest nosiljki iz l8. stoljeća, talijanske provenijencije, ukrašenih slikarijama na drvu i rezbarijom u pozlati, čiji grbovi pokazuju pripadnost dubrovačkim vlastelinskim obiteljima.
Veliki dio fundusa zbirke, preko 200 predmeta, sačinjava namještaj 19. stoljeća, među kojim prevladavaju primjerci s bidermajerskim i historicističkim stilskim obilježjima.