Odaberite zbirku:

Zbirka ikona

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Ljiljana Ivušić
Broj predmeta: 282
Vrsta građe: ikone, slike na drvu
Teritorij: južni Mediteran
Vremensko razdoblje: 18. st. - 20. st.
Materijal: drvo, tempera, mjed, pozlata
URL: http://dumus.hr/hr/kulturno-povijesni-muzej/zbirke/zbirka-ikona/
http://www.mdc.hr/dubrovnik/hr/kulturnopovijesni/fsz1.html

Zbirka ikona obuhvaća umjetnička djela ikonopisnog slikarstva nastala u razdoblju od 16. do 20. stoljeća. Zbirka odražava heterogenost stilskog razvoja ove vrste religijskog slikarstva, što je uočljivo kroz preplitanje utjecaja bizantskog ikonopisa i zapadnjačkih refleksija.
Djela domaće produkcije u Zbirci nastala su uglavnom pod utjecajem istočnih uzora i italo-kretskog ikonopisa.
Zastupljena su i djela radionica ruskog ikonopisa koja su se uglavnom zasnivala na serijskoj produkciji.
Jedan dio zbirke, koji čini manju i značajnu cjelinu, jesu ikone bokokotorske ikonopisne škole nastale krajem 17. do sredine 19. stoljeća.