Odaberite zbirku:

Zbirka varia

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: industrijska
Voditelj: dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender
Broj predmeta: 140
Vrsta građe: predmeti primijenjene i likovne umjetnosti: satovi, glazbeni instrumenti, predmeti sakralne naravi, skulptura
Teritorij: Europa
Vremensko razdoblje: 15. st. - 20. st.
Materijal: drvo, metal, kamen
URL: http://dumus.hr/hr/kulturno-povijesni-muzej/zbirke/zbirka-varia/
http://mdc.hr/dubrovnik/hr/kulturnopovijesni/fsz1.html

U zbirci je skupljen raznorodni materijal umjetničke ili industrijske proizvodnje nastao od 15. do početka 20.stoljeća na području srednje Europe i nekadašnje Dubrovačke Republike. Čine je predmeti primijenjene umjetnosti nastali u obrtničkim radionicama ili u tvornicama satova, glazbenih instrumenata, predmeta sakralne naravi (raspela), laboratorijskog staklenog posuđa i pribora dubrovačke ljekarne „Domus Christi“ , kao i umjetnički predmeti: drveni, brončani i kameni reljefi i skulpture izrađene 15. – 17. stoljeća.
Ti predmeti su, zbog svoje malobrojnosti, ujedinjeni u zajedničku Zbirku varija (prije zvana Zbirka razno). Prikupljeni su na području Dubrovnika, ali ih je dio stranog podrijekla.