Odaberite zbirku:

Zbirka grafika

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: tiskana građa
Voditelj: dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender
Broj predmeta: 517
Vrsta građe: grafički listovi otisnuti u raznim grafičkim tehnikama
Teritorij: Italija, Francuska, Njemačka, Austrija, Engleska, Hrvatska - Dubrovnik
Vremensko razdoblje: 16. st. - 20. st.
Materijal: papir
URL: http://dumus.hr/hr/kulturno-povijesni-muzej/zbirke/zbirka-grafika/

Zbirka grafika broji više od 1000 listova izvedenih u svim grafičkim tehnikama s uradcima poznatih i nepoznatih grafičara iz Europe i Dubrovnika koji su djelovali od 16. do 20. st. U Kulturno-povijesni muzej su dospjele otkupima i darovnicama iz privatnih zbirki ili su kupljene u specijaliziranim antikvarijatima. Uz grafičke mape i listove od kojih su neke izrađene u talijanskim, njemačkim, engleskim i francuskim radionicama tu su i uradci domaćih grafičara 19. stoljeća poput niza bakropisa Petra Mančuna i dviju mapa P. F. Martecchinija "Galleria di Ragusei illustri" i „Galleria di Dalmati Illustri“ s litografijama portreta znamenitih Hrvata.Zbirka grafika svih tehnika s radovima od 16. do 19. st. broji više od 1000 listova. Uz grafičke mape i listove od kojih su neke radili u radionicama Morgana, Volpata, Del Sarta tu je i mapa P. F. Martecchinija "Galleria di Ragusei illustri" s litografijama portreta poznatih Dubrovčana.