Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad:
48350 Đurđevac
Županija: Koprivničko-križevačka županija
Tel: 048/812-205

Otvoreno za posjetitelje

zbirka se otvara po dolasku posjetitelja ili uz najavu na telefon

Opći podaci

Status: C
Vrsta: muzejska zbirka - etnografski
Djelokrug: lokalni
Osnivač:
Godina osnutka: 1992.
Ravnatelj: {0}

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav