Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad:
48214 Sveti Ivan Žabno
Županija: Koprivničko-križevačka županija
Tel: 048/211-010 (Općina Sv. I. Žabno), 048/851-055
Fax: 048/211-031
E-mail:

Otvoreno za posjetitelje

uz najavu

Opći podaci

Status: B
Vrsta: muzejska zbirka - etnografski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: općina
Godina osnutka: 1975.
U sastavu: Općina Sv. Ivan Žabno
Ravnatelj: {0}
Voditelj: Željko Škrinjar

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav