Odaberite zbirku:

Zbirka muzeografskih pomagala

Vrsta zbirke: tehnička
Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: dr. sc. Silvio Braica
Broj predmeta: 59
Vrsta građe: radni i tehnički inventar Muzeja
Teritorij: Split
Vremensko razdoblje: poč. 20. st. nadalje
Materijal: drvo, staklo, koža, plastika

Zbirka muzeografskih pomagala sadržava stari namještaj i muzejski inventar (radni stol i ormare, kamere, fotoaparate, pisaće strojeve, magnetofone, gramofone, pečate, sušilo za tintu, muzejske natpise itd.) većinom iz prve polovice i sredine 20. st. kada je proizvodnja bila manufakturna ili ručna, čime je kvaliteta uočljiva na prvi pogled. Ujedno predmeti ove zbirke svjedoče o počecima muzeja i prvim desetljećima muzejske prakse.